ຮີບໄປສະໝັກດ່ວນ..!!!ຕ້ອງການພະນັກງານຈຳນວນຫຼາຍຕຳແໜ່ງ ຟຮີທີ່ພັກ- ລ້ຽງເຂົ້າ 3 ຄາບ.

ເປີດຮັບພະນັກງານຈໍານວນຫຼາຍຕໍາແໜ່ງ:ປະຈໍາ ບໍລິສັດ ບໍ່ຄໍາ ຄໍາເກີດ-ແສນອຸດົມ ຈໍາກັດ (ເມືອງ ຄໍາເກີດ, ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ)ຜຽນເຮັດວຽກ: ເຮັດວຽກ 24 ວັນ, ພັກວຽກ 7 ວັນ, 12 ຊົ່ວໂມງ/ວັນ)1.ຫົວໜ້ານຳພາໜ່ວຍງານປະສົມແຮ່ທາດສໍາລັບໂຮງງານ 01 ຄົນ(Plant Metallurgist Superintendent)

2.ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານຄຸມກະການຜະລິດແຮ່ທາດ 02 ຄົນ(Shift Supervisor)3.ພະນັກງານຫ້ອງຄວບຄຸມເຄື່ອງຈັກໂຮງງານ 05 ຄົນ(Control room Officer )4.ພະນັກງານປະສົມແຮ່ທາດ 03 ຄົນ(Metallurgy Officer)

5.ວິຊາການປະສົມແຮ່ທາດ 06 ຄົນ(Metallurgy Technician)6.ຜູ້ຄວບຄຸມເຄື່ອງຈັກໂຮງງານ 19 ຄົນ(Operator)

ລະບຸຕໍາແໜ່ງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກ, ຂຽນເບິໂທ ຕິດຄັດ CV ແລະ ພ້ອມເອກະສານບັດປະຈຳໂຕ ຫລື ສຳມະໂນ, ໃບປະກາດ, ໃບສັກວັກຊີນ, ໃບຜ່ານງານ ແລະ ອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງkso.hr@phonesackgroup.com ; careers@phonesackgroup.comWebsite: www.Phonesackgroup.comບໍລິສັດ ບໍ່ຄໍາ-ຄໍາເກີດແສນອຸດົມຈໍາກັດ, ເບີໂທ 020 22222764

ສໍານັກງານໃຫ່ຍວຽງຈັນ ກຸ່ມບໍລິສັດ ພອນສັກ ຈໍາກັດ,ເບີໂທ: 021 550497;020 28026451 (ເວລາ 08:00 – 17:00)FB: Careers at phonesackgroup; Recruitmentteam Phonesackgroupປິດຮັບ: 30 ສິງຫາ 2022 (ຫຼື ຈົນກວ່າຈະຮັບໄດ້ຄົບທຸກຕໍາແໜ່ງ)ຫມາຍເຫດ: ສະເພາະຄົນທີ່ໄດ້ຮັບຄັດເລືອກເທົ່ານັ້ນຈືງຈະຖຶກຕິດຕໍ່ກັບ

(ໍຂໍອະໄພທີ່ທາງເຮົາບໍ່ໄດ້ຕອບຄອມເມັນ ຖ້າສົນໃຈສະໝັກວຽກນໍາພວກເຮົາແທ້, ລົບກວນອ່ານຕໍາແໜ່ງລະອຽດ ແລ້ວສົ່ງຊີວີຫາອີເມລ:​ kso.hr@phonesackgroup.com ; careers@phonesackgroup.com)#PSG #Phonsackgroup #Mining #Open Pit

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *