ພິດພາຍຸມູ້ຫລານຖະຫລົ່ມຈັງຫວັດນ່ານ.

ພິດພາຍຸມູ້ຫລານຖະຫລົ່ມຈັງຫວັດນ່ານ ນ້ຳຫລາກພັດ້ຮືອນເປັນຫລັງ.

ເກາະເອົາສາຍໄຟຟ້າຊ໋ອກສະນັ່ນ.ມີຄົນໂພສຄລີບເຫດການນ້ຳປ່າໄຫວກລາກ

ພັດເອົາເຮືອນປະຊາຊົນທັງຫລັງລອຍໄປກັນນ້ຳ.

ຊຶຮງມີລຸງຄົນຫນຶ່ງຕິດຢູ່ເທີງດ້ວຍ ຊຶ່ງເຫດການດັ່ງກ່າວເກີດຂື້ນທີ່.

ຂົວຫລັງອຳເພີທ່າວັງຜາ ຈັງຫວັດນ່ານ.

ຄລິບ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *