ເປັນຕາຢ້ານແຮງ ຂໍໃຫ້ມີສະຕິລະມັດລະວັງ.

#ນໍ້າຖ້ວມ ວັນທີ 12 ສິງຫາ 2022

! ຂໍໃຫ້ມີສະຕິລະມັດລະວັງ.

ຕິດຕາມ ພະຍາກອນອາກາດ ແລະ.

ການຂຶ້ນລົງຂອງນໍ້າ ຢ່າງໃກ້ຊິດ.

ຄລິບ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *