ສະພາບນໍ້າ ມີທອນໄມ້ຫລາຍ ຜູ້ໄຫຍ່ບໍ່ຄວນປະມາດ.

ສະພາບນໍ້າ ມີທອນໄມ້ຫລາຍ ຜູ້ໄຫຍ່ບໍ່ຄວນປະມາດ ປ່ອຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍລົງໄປລີ້ນນໍ້າໃນສະພາບນີ້.

ເພາະເບີງສະພາບນໍ້າແລ້ວ ບໍ່ມີຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍ ແລະບໍ່ສາມາດຊ່ອຍໄດ້ທັນການ.

ເພາະນໍ້າບໍ່ໃສພໍທີ່ຈະເຫັນດີຊ່ອຍໄດ້.

ເດັກນ້ອຍກໍບໍ່ໄດ້ຮັບປ້ອງກັນໃນໂຕໃດໆ.

ຖ້າຢາກໄຫ້ຫຼືເຫັນລູກມ່ວນ ກໍຕ້ອງຮູ້ເບີງສະພາບການ ພໍ່ແລະແມ່ຈືງບໍ່ມີການເສັຍໃຈຕາມພາຍຫລັງເດີ້!

ຂໍອານຸຍາດ ເຈົ້າຂອງພາບ.

ຊົມຄລິບ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *