ຂ່າວດີ! ປັບລົງລາຄານໍ້າມັນທຸກປະເພດ ເລີ່ມປະຕິບັດແຕ່ວັນທີ 12 ສິງຫາ 2022 ເປັນຕົ້ນໄປ.

ຂ່າວດີ! ປັບລົງລາຄານໍ້າມັນທຸກປະເພດ ເລີ່ມປະຕິບັດແຕ່ວັນທີ 12 ສິງຫາ 2022 ເປັນຕົ້ນໄປ.

-ແອັດຊັງພິເສດ -490 ກີບ ແອັດຊັງທຳມະດາ -230 ກີບ ກາຊວນ -360 ກີບ.

ລາຄາຢູ່ນະຄອນຫຼວງ.

ເກົ່າ 26.240 ,19.470, 19.020

ໃໝ່ 25.750 ,19.240 , 18.660

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *