ແຈ້ງມອດໄຟ ຫຼາຍເຂດໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ແຈ້ງມອດໄຟ ຫຼາຍເຂດໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາໄຟຟ້ານະຄອນຫຼວງ 2 ແຈ້ງມອດໄຟ

ແຈ້ງການ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *