ລະວັງນໍ້າປ່າ ຖ້ວມເກີດເຫດ ນໍ້າປ່າໄຫຼສຸ ຢູ່ທີ່ນໍ້າປາ ເມືອງໂພນໄຊ ແຂວງຫຼວງພະບາງ !

? ລະວັງນໍ້າປ່າ ຖ້ວມສຸ !ວັນທີ 11/8/2022 ມີລາຍງານເຂົ້າມາວ່າ ເກີດເຫດ ນໍ້າປ່າໄຫຼສຸ ຢູ່ທີ່ນໍ້າປາ ເມືອງໂພນໄຊ ແຂວງຫຼວງພະບາງ !

ຂໍໃຫ້ປະຊາຊົນ ທີ່ຢູ່ລຽບຕາມແມ່ນໍ້າ ຈົ່ງລະມັດລະວັງ ແລະ.

ຕິດຕາມ ພະຍາກອນອາກາດ ແລະ ການຂຶ້ນລົງຂອງນໍ້າ ຢ່າງໃກ້ຊິດ.

ຄລິບ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *