ດ່ວນໆ ນ້ຳຖ້ວມໜັກໜ່ວງ ເກີນ ແຂວງຈຳປາສັກ.

?ດ່ວນ! ນໍ້ານອງເຂດ ຂົວຫ້ວຍຮອງ.

ທາງໄປບ້ານດົງລະອຸບ້ານພູມສະວັນ.

ເມືອງວາປີ ແຂວງສາລະວັນ 9/8/2022?

ອ້າຍນ້ອງທະຫານຫານ.

ລົງຊ່ວຍເຫລືອປະຊາຊົນ.

ແລະຍົກຍ້າຍສິ່ງຂອງຈາກນໍ້າຖ້ວມຢູ່ເຂດ.

ບ້ານດູ່ ເມືອງໂພນທອງ ແຂວງຈຳປາສັກ.

ໃນວັນທີ 9 ສິງຫາ 2022

ໜັກໜ່ວງ ບ້ານແກ້ງແກບ.

ເມືອງທ່າປາງທອງ ນ້ຳຖ້ວມແລ້ວເດີ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *