ຜູ້ໜຶ່ງສາມາດຊື້ຊີ້ໝູປະເພດ 1 ໄດ້ບໍ່ເກີນ 2 ກິໂລ/ຄົນ/ຄັ້ງ.

ວັນທີ 5 ສິງຫາ 2022 ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.

ໄດ້ອອກແຈ້ງການ ເລື່ອງການຈຳໜ່າຍຊີ້ນໝູແຊກແຊງຕະຫລາດໃນລາຄາລັດຊີ້ນຳ ສະເພາະ 2 ສະຖານທີ່ຈຳໜ່າຍ ຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.

ເຊິ່ງຜູ້ທີ່ຈະມາຊື້ຊີ້ນໝູຢູ່ 2 ຈຸດດັ່ງກ່າວນີ້ ຕ້ອງໄດ້ລົງທະບຽນລາຍຊື່ກ່ອນ ແລະ ຜູ້ໜຶ່ງສາມາດຊື້ຊີ້ໝູປະເພດ 1 ໄດ້ບໍ່ເກີນ 2 ກິໂລ/ຄົນ/ຄັ້ງ…….

ແຈ້ງການ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *