ຈັບງູ ເຂົ້າຄອກໄກ່.

ຈັບງູ ເຂົ້າຄອກໄກ່.

ວັນທີ 3/08/2022 ເວລາ 7:37 ໂມງ ງູ້ຫລືອມເຂົ້າມາຢູ່ລົກໄກ່ຂອງປະຊາຊົນຢູ່ ບ້ານ ຂອນແກ້ວ (ທາງລົງທ່າບັກ) ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ.

ດັ່ງນັ້ນ, ໜ່ວຍກູ້ຊີບກາແດງແຂວງບໍ່ແກ້ວຈື່ງໄດ້ອອກກວດສອບພົບເຫັນປະເພດງູເຫຼືອມ

ນ້ຳໜັກ15kg ເມື່ອຈັບແລ້ວກໍໄດ້ມອບໃຫ້ກອງກວດກາປ່າໄມ້ແຂວງເພື່ອນຳໄປປ່ອຍຄືນສູ່ທຳມະຊາດ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *