ທະລຸ 100 ກ່ວາຄົນແລ້ວ ມື້ນີ້.

ທະລຸ 100 ກ່ວາຄົນແລ້ວ ມື້ນີ້ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນ ລະມັດລະວັງ.

!ເຂັມ3 ເຂັມ4ບໍ່ເຫັນຊິເອົາຢູ່.

ຂໍໄຫ້ທຸກຄົນເຊົາໄວໆເດີ ສ່ວນຜູ້ທີ່ບໍ່ທັນໄດ້ເປັນກະຂໍໄຫ້ປອດໄພ.

ຖ້າໃຜເປັນແລ້ວກະຊ່ວຍແຊ ວິທີປີ່ນປົ່ວສູ່ກັນຟັງແນ່.

ຄ່ອຍສິມີວິທີແກ້ໄດ້ຖ່ວງທັນ ຂໍໄຫ້ທຸກຄົນໂຊກດີແລະກະຂໍຂອບໄຈ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *