ແຊ໌ດ່ວນ ລົດຕົກນໍ້າລີກຄ່ອຍພູອິນຖິນຢູ່ຫີນເຫີບບບ.

ມີເດັກນ້ອຍລອດຊີວິດໝຶ່ງຄົນ.

ຖ້າເປັນພີ່ນ້ອງຜູ້ໃດໃຫ້ຕິດຕໍ່ມາເດີ.

ລົດຕົກນໍ້າລີກຄ່ອຍພູອິນຖິນຢູ່ຫີນເຫີບບບ.

ມີເດັກນ້ອຍລອດຊີວິດໝຶ່ງ.

ຄົນຖ້າເປັນພີ່ນ້ອງຜູ້ໃດໃຫ້ຕິດຕໍ່ມາເດີ.

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *