ຕ້ອງ​ການ​ດວ່ນ​ໆ ຂັບລົດໃຫ້ເຈົ້ານາຍຈີນ.

ຕ້ອງ​ການ​ດວ່ນ​ໆ.

*​(ຂັບລົດ​ໃຫ້​ນາຍ​ຄົນ​ຈີນ)

​*-ໂຊເຟີລົດ​ລີໂວ້​2ຄົນ​ເງິນເດືອນ​2.7​-3.000.000ກີບ

*​ຕ້ອງ​ມີປະສົບການ​ຢາງ​ຫ​ນ່​ອຍ​4-5​-6ປີ(ຕ້ອງຂັບລົດເກັ່ງ)*​ຕ້ອງ​ມີ​ໃບ​ສັກ​ຢາຄົບ​2.3.4​ເຂັມ.

*ອາຍຸ​ບໍ່​ເກີນ​27-35​ປີ​(ໜ້າ​ຕາຕ້ອງຫລໍ່ນອ່ຍນື່ງ)

*​ຕ້ອງ​ມີ​ໃບ​ຂັບ​ຂີ່​B-ທາງບໍລິສັດ​ມີ​ທີ່ພັກ​ແລະ​ເຂົ້າ​ກິນ​3​ຄາບ.

ກອ່ນ​ຊິ​ໄປເຮັດວຽກ​ຕ້ອງ​ມາ​ກັກ​ໂຕ​ທີ່​ບໍລິສັດ​ກອ່ນ​2ວັນ

*ສະຖານ​ທີ່ເຮັດວຽກ​ແມ່ນຢູ່​ເຂື່ອນ​ໄຟຟ້າ.

ເມືອງກະລືມ​ແຂວງເຊກອງ​*

*​ສົນໃຈ​ເບີໂທ​:ທ້າວ​ອາຢົງ​020 5727 4048

(12​:00-13:00ຫາ20​:00-21​:00)

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *