ຜູ້ເສຍຫາຍ ຫຼາຍຄົນທີ່ຖືກເຈ້ທິບເອົາເງິນໄປ.

ຜູ້ເສຍຫາຍ ຫຼາຍຄົນທີ່ຖືກເຈ້ທິບເອົາເງິນໄປ.

ກຳລັງລໍຖ້າເຈ້ທີບ ຫຼັງເຈ້ທີບວ່າຈະຄືນເງີນທັງໝົດ.

…ຕິດຕາມຕອນຕໍ່ໄປ ວ່າຈະເປັນແບບໃດ….!

ຫຼັງເຈົ້າໜ້າທີ່ໄທພົບໂຕ “ເຈ້ທິບ”

ທີ່ມາ.

ຂ່າວກ່ອນ.

ພ້ອມໄດ້ໃຫ້ສຳພາດກັບສື່ວ່າ: ເຈ້ທິບຢືນຢັນ! “ບໍ່ໄດ້ໂກງ, ເງິນນັ້ນບໍ່ມີມູນຈິງ ບໍ່ໄດ້ໜີ ແຕ່ມາຕັ້ງຫຼັກກ່ອນ ອີກຢ່າງແມ່ນເພື່ອຄວາມປອດໄພ ເພາະຖ້າຢູ່ລາວກໍອາດຈະຖືກທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍ.

ສຳລັບກໍລະນີຫອບເງິນໜີ ແມ່ນຖືກໃສ່ຄວາມເຊິ່ງເງິນຈຳນວນດັ່ງກ່າວບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງ ເງິນຫຼາຍຂະໜາດນັ້ນແບກມາບໍ່ໄດ້ຢູ່ແລ້ວ ສັງຄົມໄດ້ໃສ່ຂ່າວໄປເອງ”

ຂໍ້ຄວາມທີ່ເຈ້ທິບໃຫ້ສຳພາດກັບສື່ໄທ!

ຊົມຄລິບ1.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *