ສະພາບອາກາດປັດຈຸບັນ.

ສະພາບອາກາດປັດຈຸບັນ ແມ່ນມີອຸ່ນຫະພູມຮ້ອນລະດັບປານກາງຫາຮ້ອນລະດັບສູງ ແລະ ປີນີ້ສະພາບອາກາດກໍ່ແປກໆກວ່າທຸກປີ.

ຊ່ວງເດືອນ 1-3 ແທນທີຈະຮ້ອນກັບຝົນຕົກໜັກ ເດືອນ 6-7 ແທນທີຈະມີຝົນແຕ່ກັບອາກາດຮ້ອນເອົ້າ ຊ່ວງຕົ້ນປີຫາກາງ 2022 ຮູ້ສຶກໄດ້ເລີຍວ່າປີນີ້ສະພາບອາກາດແປກກວ່າປີທີ່ຜ່ານມາ

ເມື່ອມາເບິ່ງອຸນຫະພູມໂລກ (ປາໂທ່ະ) ຢ່າງທີ່ເຫັນນັ້ນະ ບໍ່ແມ່ນແຕ່ປະເທດລາວເຮົາທີ່ພົບກັບບັນຫາ ແລະ ບໍ່ແມ່ນແຕ່ໂຊນອາຊີເຮົາ.

ແຕ່ເປັນທັງໂລກທີ່ກຳລັງປະເຊີນກັບສະພາວະໂລກຮ້ອນ ແລະ ຫຼາຍປະເທດກຳລັງພົບບັນຫາອັກຄີໄພ.

ເນື່ອງຈາກສະພາບອາກາດຮ້ອນຈັດ ທາງບ້ານເຮົາເອງອັກຄີໄພຊ່ວງນີ້ກໍ່ເກີດຂຶ້ນຫຼາຍຄັ້ງແລ້ວ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *