ແຊ໌ຣບອກຕໍ່ກັນ ດອກຫຸ່ງຜູ້ເປັນຢາດີວິເສດ ຊ່ວຍຮັກສາພະຢາດຮ້າຍຫຼາຍຢ່າງ ຄົນຫວຽດນາມນຳມາກິນຮັກສາພະຍາດ ແຕ່ເຮົາບໍ່ຮູ້ມັກຕັດຖີ້ມສາ ດອກຫຸ່ງຜູ້ເປັນຢາດີໃຜມີຫ້າມຕັດ:_ ປົວໜີ້ວໄຂ່ຫຼັງ_ແກ້ໄອຊ້ຳເຮື້ອ,ຫຼອດລົມອັກເສບ_ປົວ ແລະ ປ້ອງກັນພະຍາດມະເຮັງ_ປົວພະຍາດເບົາຫວານ

ແຊ໌ຣບອກຕໍ່ກັນ ດອກຫຸ່ງຜູ້ເປັນຢາດີວິເສດ ຊ່ວຍຮັກສາພະຢາດຮ້າຍຫຼາຍຢ່າງ ຄົນຫວຽດນາມນຳມາກິນຮັກສາພະຍາດ ແຕ່ເຮົາບໍ່ຮູ້ມັກຕັດຖີ້ມສາ ດອກຫຸ່ງຜູ້ເປັນຢາດີໃຜມີຫ້າມຕັດ:_ ປົວໜີ້ວໄຂ່ຫຼັງ_ແກ້ໄອຊ້ຳເຮື້ອ,ຫຼອດລົມອັກເສບ_ປົວ ແລະ ປ້ອງກັນພະຍາດມະເຮັງ_ປົວພະຍາດເບົາຫວານ

ປົວພະຍາດໜີ້ວໄຂ່ຫຼັງ: ນຳດອກຮຸ່ງແຫ້ງ 15g ເອົາໄປຕົ້ມກັບນ້ຳ 5ຖ້ວຍໃຊ້ໄຟປານກາງ ຕົ້ມໃຫ້ນ້ຳເຫຼືອ 2ຖ້ວຍ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ສາມາດນຳເອົາມາດື່ມໄດ້ ດື່ມຫຼັງຈາກກິນເຂົ້າແລ້ວ 30ນາທີ ດື່ມຕິດຕໍ່ກັນ 10ມື້ຈະເຫັນຜົນ

ແກ້ໄອຫຼອດລົມອັກເສບ: ດອກໝາກຮຸ່ງແຫ້ງ 15g, ເມັດໝາກນາວ 10g, ນ້ຳເຜີ້ງ 3ປ່ວງ ນຳເອົາດອກຮຸ່ງແຫ້ງ ແລະ ເມັດໝາກນາວໄປບົດ ແລ້ວນຳມາປະສົມກັບນ້ຳເຜີ້ງ ກິນທຸກເທື່ອທີ່ມີອາການໄອ ຫຼື ຫຼອດລົມອັກເສບ ກິນເທື່ອລະ 1ປ່ວງຈະຊ່ວຍຫຼຸດອາການໄດ້ດີ

ປົວ ແລະ ປ້ອງກັນພະຍາດມະເຮັງ: ດອກຮຸ່ງຜູ້ຕາກແຫ້ງ 200g ຕົ້ມໃນນ້ຳ 1000ml. ຕົ້ມຈົນໃຫ້ນ້ຳແຫ້ງເຫຼືອ 250 ml ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ນຳມາດື່ມ. ດື່ມມື້ລະ3ເທື່ອ ຫຼັງຈ່ກກີນເຂົ້າແລ້ວ 30ນາທີ.

ປົວພະຍາດເບົາຫວານ: ດອກຮຸ່ງແຫ້ງ 30 ຫາ 40ກຣາມ ນ້ຳເຜີ້ງ 3ປ່ວງກາເພ ຫຼື 10ກຣາມນ້ຳຕານກ້ອນ. ລ້າງດອກຮຸ່ງໃຫ້ສະອາດ ປະສົມກັບ ນ້ຳເຜີ້ງ ແລ້ວນຳເອົາໄປໜື້ງ 30ນາທີ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ນຳມາບົດ ຫຼື ປັ່ນ ແລ້ວນຳມາດື່ມກີນໃຫ້ໝົດໃນລະຫວ່າງວັນ.

ນອກຈາກປົວພະຍາດທີ່ກວ່າມາເທີງ ດອກຫຸ່ງຜູ້ຍັງເປັນຢາດີປົວພະຢາດ ຢ່ຽວຢັດ, ກະເພາະອັກເສບ…ຫຼຸດນ້ຳຫນັກສຳລັບຄົນຕຸ້ຍ.ໃຜສົນໃຈຢາກຮູ້ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມພີມ ຫຼື ກັອບປີ:

ກັອບປີແລ້ວຄົ້ນຫາເບີ່ງໄດ້ ສ່ວນຫຼາຍເຮົາເຂົ້າໄປມັນຈະມີໃຫ້ເຮົາເລືອກພາສາໄທ ຫຼື ຫວຽດເພື່ອໃຫ້ເຮົາອ່ານ ເຮົາສາມາດເລືອກພາສາໄທອ່ານໄດ້.ຮັບຊື້ດອກແຫ້ງ ໂລ 70 000ກີບ. ຊື້ທົ່ວປະເທດ ສົນໃຈອິນບ໋ອກທາງຂໍ້ຄວາມ ຫຼື ໂທ&ແອັບ 02055632949

ຈາກ: Phounsone Odomxai

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *