ຫວຽດນາມປະເທດເພື່ອນມິດລາວ.

ຫວຽດນາມປະເທດເພື່ອນມິດລາວ.

ໄດ້ຖືກກະແສນ້ຳປ່າໄຫຼຖະລຸເຂົ້າຖ້ວມບ້ານເຮືອນປະຊາຊົນແບບສາຍຟ້າແມບ.

……

ຊົມຄລິບ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *