ແຊ໌ຕໍ່ ນັກທ່ອງທ່ຽວໄທ ເພດຍິງເປັນລົມຢູ່ເທິງ ພູສີ.

ນັກທ່ອງທ່ຽວໄທ ເປັນລົມຢູ່ເທິງ ພູສີ.

ໃນວັນທີ 27 ກໍລະກົດ​ 2022 ເວລາ​ 18:00 ໂມງ.

ນັກທ່ອງທ່ຽວໄທ ເພດຍິງ ເປັນລົມຢູ່ ເທິງພູສີ.

ເມືອງ ແລະ ແຂວງຫລວງພະບາງ.

ດັ່ງ​ນັ້ນ​ທີມງານ​ກູ້ປະສານໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອ.

ດ້ວຍການການ​ປະຖົມພະຍາບານ​ເບື້ອງຕົ້ນ​ແລ້ວ​ນຳ​ສົ່ງ​ໂຮງໝໍ​ແຂວງ​ຫລວງພະບາງ​. .

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *