ດ່ວນ!!! ເກີດເຫດໄຟໄໝ້ລົດ ທີ່ບໍລິເວນປະຕູໄຊ ໃນກາງຄືນ.

?ດ່ວນ!!! ເກີດເຫດໄຟໄໝ້ລົດ ທີ່ບໍລິເວນປະຕູໄຊ.

ໃນກາງຄືນຂອງວັນທີ 25 ກໍລະກົດ 2022 ເວລາປະມານ 9 ໂມງ,

ຈາກຜູ້ຢູ່ໃນເຫດການ ລາຍງານວ່າ: ກ່ອນເກີດເຫດໄດ້ຍິນລົດບີບແກລາກຍາວ ພ້ອມກັບສຽງຮ້ອງ ໄຟໄໝ້ລົດ ໄຟໄໝ້ລົດ!

ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຫຼາຍຄົນກະແລ່ນໄປ ພ້ອມກັບຕຸກນໍ້າຄົນລະຕຸກ 2 ຕຸກ ຈຶ່ງດັບໄດ້ທັນເວລາ.

ພາບ ແລະ ຂໍ້ມູນຈາກ PAIWA

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *