ຂໍວອນຜູ້ໃຈບຸນຊ່ວຍເຫຼືອຄອບຂອງທ້າວຄຳຕັນ+ນາງອັດເຊີ່ງເປັນຄອບຄົວທຸກຍາກຢູບ້ານນາປັນ.ເມືອງຜາໄຊ.ແຂວງຊຽງຂວາງ

ຂໍວອນຜູ້ໃຈບຸນຊ່ວຍເຫຼືອຄອບຂອງທ້າວຄຳຕັນ+ນາງອັດເຊີ່ງເປັນຄອບຄົວທຸກຍາກຢູບ້ານນາປັນ.ເມືອງຜາໄຊ.ແຂວງຊຽງຂວາງ

ທຸກມືບໍມີຮອດເຂົ້າກີນ ແລະລູກນອ້ຍລາວເປັນກາງຢູປາກເປືອຍ ແລະບໍຮູ້ຢາງຂາເປ່ຍຍອ້ນຂາດສານອາຫານແດ່ເພີນກະບໍມີເງີນພາລູກໄປໂຮງໝໍອີກຢ່າງຜົວເພີນເປັນຄົນບໍຮູ້ປາກເວົ້າກະບໍຄອດ ເຮັດວຽກບໍ່ຄອ່ຍໄດ້ແລະເຮືອນກະຂາດຕູບໆຕາບໆ#ດັ່ງນັ້ນຈື່ງຂໍຄວາມຊວ່ຍຈາກສັງຄົມແລະຜູ້ໃຈບຸນ

_ຮັບເຄື່ອງນຸ່ງຮົມ;ສະບຽງອາຫານແຫ້ງ;ເງິນ??ຄ່າປີ່ນປົວ.

#ຂໍພະເຈົ້າຂໍຕາ່ງໜ້າໄຫ້ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານໂພຮຂໍຄວາມຊວ່ຍເຫຼືອຈາກສັງຄົມເບີໂທນາຍບ້ານ:ບ້ານນາປັນ 02029209214 ຊື່ມີໄຊ.

ເບີໂທຂອ້ຍ 02029820490 ຊື່ສຸວັດເລກບັນຊີການຄ້າ: 131120001688869001

#ຝາກກົດແຊຮໄຫ້ໄປຮອດໄປເຖີງຜູ້ໃຈບຸນໃດ້ເຫັນເພືອເປັນກຳລັງໃຈໄຫ້ຄອບຄົວທຸກຍາກ

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *