ປະຕິໂທ..!! ພໍ່ບ້ານເຮັດໜັງສືຢັ້ງຢືນການມອບທີ່ດິນ ຄ່າທຳນຽມ 5.000 ບາດ (ມີຄລິບ)

ປະຕິໂທ ພໍ່ບ້ານເຮັດຫນັງສຶຢັ້ງຢຶນການມອບທີ່ດິນເອົາຄ່າທຳນຽມຮອດ 5000 ບາດ. ອັນນີ້ມັນຂູດຮີດກັນຊັດໆ.

ເຫດການນີ້ເກີດຢູ່ທີ່ ບ້ານໜອງໂກນ ນະຄອນໄກສອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.

ຊົມຄລິບ.

ຍັງງົວເກັບເລື່ອງນີ້ຢູ່ ການອອກໜັງສືໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່, ໃບຊື້ຂາຍ, ໃບມອບສິດ, ໃບຮັບປະກັນແຕ່ລະບ້ານບໍ່ຄືກັນ ບາງບ້ານໃບລະ 5.000 ກີບ,ບາງບ້ານໃບລະ 10.000ກີບ,ບາງບ້ານ 20.000 ກີບ, ບາງບ້ານ 50.000 ກີບ, ບາງບ້ານໃນຕົວເມືອງ 250.000 ກີບ.

ຄ່າທຳນຽມເອກະສານບໍ່ຮອດປານນັ້ນຕີ້ເວົ້າເອົາຕິເບາະ ຖ້າເລື່ອງນີ້ມີຈິງຝາກໜ່ວຍງານກ່ຽວຂ້ອງກວດສອບດ່ວນ

ແຫຼ່ງທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *