ເຊົ້າ ວັນທີ 12/7/2022 ເວລາ 07:00

ເຫັນເເລ້ວຫນ້າສົງສານ🥺 #ເເມ່ໃຈມານ

ເຊົ້າ ວັນທີ 12/7/2022 ເວລາ 07:00ໄດ້ຜົບ ເຫັນເດັກນອ້ຍຢູ່ກອງຂີ້ເຫຍຶ່ອ ບໍ່ຮູ້ວ່າເເມ່ເເມ່ນໄຜ.

ເດັກນ້ອຍຫາກໍ່ເກີດ.ຖິ້ມເເບບນິໄດ້ເສີຍເນາະ🥺😭😭 ຜູ້ເປັນເເມ່ບໍ່ຄິດອີຕົນເເນ່ບໍ.

🥺ບໍ່ເເມ່ນວ່າເກີດລະຢາກເອົາໄປຖື້ມໄສກະໄດ້. ..ເຮັດເເບບນິມັນບໍ່ຖືກເດີ.

🥺ຕອນນິເດັກນອ້ຍເເຂງເເຮງດີ…ບັງບໍ່ມີໄປຮັບໄປລ້ຽງເທື່ອ🥺.

ບໍ່ມີໄຜຢາກໄດ້ເເນ່ບໍ…

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.