ໃນນາມເຈົ້າຂອງລົດຂໍອອກມາຊີ້ແຈ້ງທີ່ມາທີໄປຂອງເລື່ອງຂາຍປີ້ໃຫ້ກັບລູກຂອງເອື້ອຍ Vilaisan Viengluang.

ໃນນາມເຈົ້າຂອງລົດຂໍອອກມາຊີ້ແຈ້ງທີ່ມາທີໄປຂອງເລື່ອງຂາຍປີ້ໃຫ້ກັບລູກຂອງເອື້ອຍ Vilaisan Viengluang.

1/ຜູ້ກ້ຽວໄດ້ຊື້ປີ້1ໃບຈາກຄິວສະຫວັນພ້ອມລູກສາວອາຍຸປະມານ10ປາຍປີ

2/ລົດໄດ້ອອກຈາກຄິວຄົນເກັບເງີນໄປກວດປີ້ໂດຍສານທຸກຄົນແລະເຫັນວ່າລູກ ຂອງເອື້ອຍໃຫຍ່ແລ້ວຈະໄດ້ຂາຍປີ້ໃຫ້ຖ້າຄົນຂື້ນລົດລູກເອື້ອຍຈະໄດ້ນັ່ງສະບາຍ ຫລືເອື້ອຍຈະອຸ້ມນັ່ງນຳ?

3/ລົດຮອດຄິວເຊໂນມີຄົນໂດຍສານຈຳນວນຫລາຍໄດ້ທະຍ່ອຍຂື້ນລົດຊື້ປີ້ບ່ອນນັ່ງ ຈົນເຫລືອບ່ອນສຸດທ້າຍທີ່ລູກສາວລາວນັ່ງຄົນເກັບເງີນຈື່ງໄດ້ພາຄົນໂດຍສານຍ່າງໄປ ພໍໄປຮອດລາວໄດ້ເອີຍຖາມຄົນເກັບເງີນກ່ອນວ່າປີ້ລູກຂ້ອຍທໍ່ໃດ? ທາງເຮົາໄດ້ຕອບ130000₭ລາຄາດຽວຜູ້ນ້ອຍຜຸ້ໃຫຍ່ແມ່ນຂາຍຕາມບ່ອນນັ່ງ ແລະລາຄາຄິວ!ລາວຕໍ່110000₭ແຕ່ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ລຸດເພາະເປັນລາຄາຂາຍຕາມຄິວ ຕອນຂາຍໃຫ້ເຮົາຍັງຢູ່ໃນເຊໂນ.

4/ການທີ່ຂາຍປີ້ເພີ່ມນຳທາງໃຫ້ລາວຍ້ອນຄົນເກັບເງີນໄປກວດປີ້ຄົນໂດຍສານເຫັນວ່າ ລູກລາວໃຫຍ່ສົມຄວນທີ່ຈະຂາຍປີ້ໃຫ້ເພາະລາວຊື້ບ່ອນນັ່ງບ່ອນດຽວແລະຄົນໂດຍ ສານເຮົາເຕັມເຮົາກະຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ສິດຜູ້ທີ່ຊື້ປີ້ທາງເຮົາກະບໍ່ໄດ້ບັງຂັບລາວລາວເອງ ກະພໍໃຈຈ່າຍເງີນຊື້ປີ້ໃຫ້ລູກລາວ.

5/ອອກລົດມາຕາມສາຍທາງມີຄົນໂດຍສານລັດພວກເຮົາກະຕ້ອງໄດ້ຮັບລະໄດ້ໃຊ້ຕັ່ງ ເສີ່ມແຕ່ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ໃຜໄປນັ່ງຮ່ວມເບາະນັ່ງຂອງລາວ

6/ຄ່າເຂົ້າສານແລະເຄື່ອງທາງລົດແມ່ນໄດ້ເກັບຖ້າເຂົ້າ30ໂລຂື້ນໄປຫລືເຄື່ອງຫລາຍ ເກີນ2ຖົງຂື້ນໄປ.

7/ແອັດລົດໄລ່ໃຫ້ເກັບຂີ້ເຍື້ອ!ຂື້ເຍື້ອແມ່ນຂີ້ເຍື້ອທີ່ເຮ່ຍບ່ອນນັ່ງລາວເອງ ທີ່ວ່າໃຫ້ເກັບຖົງຮາກແມ່ນບອກຄົນນັ່ງທາງຂ້າງລາວທີ່ເຂົາຮາກໃຫ້ເຂົາເອົາໄປຖີ້ມ! ຕາມສະຖານທີ່ເຮົາໄດ້ຈອດເບົານຳທາງເຮົາບໍ່ໄດ້ບອກລາວເກັບ

8/ເກັບຄົນຂື້ນຍັດສຳຂັງໜູໂຕນີ້ທາງເຮົາໄດ້ໃຊ້ຕັ່ງເສີ່ມ10ໜ່ວຍລະຄົນຂື້ນກະມີຄົນ ລົງວຽງລົງນຳທາງແນ່ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໄປບຽດລາວກັບລູກ

9/ການທີ່ເຈົ້າຂື້ນລົດຂ້ອຍຖ້າບໍ່ເຂົ້າໃຈຫລືບໍ່ພໍໃຈກະໜ້າຈະຖາມແຕ່ແລກເພາະແຕ່ ຄິວສະຫວັນຫາເຊໂນໄລຍະທາງ30ຫລັກ!

ແຕ່ນີ້ເອື້ອຍຮອດຈຸດໜາຍປາຍທາງ ລະເອື້ອຍມາໂຟດລົງເສຍໆຫາຍໃຫ້ທາງເຮົາມັນກະບໍ່ສົມູນ!ເອື້ອຍໜ້າຈະຖາມເຮົາ.

ແຕ່ຢູ່ເຊໂນເພາະເອື້ອຍມີສິດຈະໄປຕໍ່ຫລືລົງລົດກະໄດ້(ໂຕນີ້ກະຝາກໃຫ້ເອື້ອຍຄິດໃສ່ໃຈເພີ່ນໃຈໂຕບໍ່ຢາກໃຫ້ເປັນນັກເລງຄີບອດເຮົາເວົ້າພາສາດຽວກັນເຮົາລົມກັນໄດ້ມີຫຍັງບໍ່ຈະບໍ່ແຈ້ງ)ສຸດທ້າຍທາງເຮົາກະຂໍໃຫ້ເອື້ອຍເຂົ້າມາພົບເຮົາຢູ່ຫ້ອງການສະຖານີຄິວລົດເມສາຍໃຕ້ເພື່ອໄຂ້ຂໍ້ຂອງໃຈຂອງສັງຄົມທີ່ກຳລັງໂຈມຕີອີກຝ່າຍໂດຍທີ່ໄດ້ຟັງແຕ່ຝ່າຍດຽວເວົ້າ

ເບີໂທ57926565ຕິດຕໍ່ກັບຫາພວກເຮົາແນ່ເດີເອື້ອຍ Vilaisan Veingluang.

ທີີມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *