ທາງ 13 ເໜືອ ກາສີ-ພູຄູນ ຕິດຄັດ ຂໍໃຫ້ລະມັດລະວັງ.

ເຕືອນການສັນຈອນ 8 ກໍລະກົດ 2022

ແຈ້ງເຕືອນຄົນທີໃຊ້ເສັນທາງ 13 ເໜືອ ລະຫວ່າງກາສີ ຫາ ພູຄູນແມ່ນໃຫ້ຖືເຂົ້າມານຳເດີຖ້າບໍ່ຢາກອົດເຂົ້າຫຼືຖ້າລີກລຽງໄດ້ຢາກໃຫ້ໃສເສັນທາງອືນກ່ອນ.

ເນື່ອງຈາກສະພາບອາກາດມີການປງນແປງ 08/07/022 (ແຊ່ເຕືອນຄົນທີໃສທາງນີ້ນຳກັນ)

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *