ພິທີກອນ ອ່ານຂ່າວ ຊ່ອງວັນ ຖືກໄລ່ອອກບໍ່ຮູ້ໂຕ

ພິທີກອນ ອ່ານຂ່າວ ຊ່ອງວັນ (ໄທ) ທ. ຈັ໊ດ ທີມະ ຖືກຢຸດອ່ານຂ່າວ ໂດຍບໍ່ຮູ້ໂຕ ຫຼັງຕົນເອງ.

ໄດ້ອ່ານຂ່າວ ວິຈານ ຮ້າຍດ່າ ລັດຖະບານ ຮຸນແຮງ ລັກສະນະ ເຢາະເຢີຍ.

ແລ້ວມີຄົນບໍ່ພໍໃຈທີ່ຖືກວິຈານນຳຮອດເຮືອນກໍ່ຄວາມບໍ່ສະຫງົບ ຈົນເຮັດໃຫ້ບໍ່ກ້າອອກເຮືອນ ແລະ ໃຫ້ຢຸດອ່ານຂ່າວທັນທີ .

ຊົມຄຣີບ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *