ປະກາດຫາພີ່ນ້ອງ ຜູ້ບາດເຈັບ.

ປະກາດຫາພີ່ນ້ອງ ຜູ້ບາດເຈັບ.

ໃນວັນທີ 4 ກໍລະກົດ 2022 ເວລາປະມານ 17 :00 ໂມງ ເກີດອຸບັດຕິເຫດ ລະຫວ່າງລົດໃຫຍ່ກັບລົດຈັກ.

ອຸບັດຕິເຫດຄັ້ງນີ້ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຂັບຂີ່ລົດຈັກບາດເຈັບສາຫັດ ຕອນນີ້ຢູ່ໂຮງໝໍ 150 ຕຽງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.

ຜູ້ບາດເຈັບບໍ່ມີເອກະສານຕິດໂຕ ບໍ່ມີໂທລະສັບ.

ຖ້າຜູ້ໃດແມ່ນພີ່ນ້ອງຜູ້ກ່ຽວເຫັນແລ້ວຕິດຕໍ່ກັບດ່ວນ ໂທ 020 54320333.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *