ງູຂຶ້ນມາບ່ອນນັ່ງພຣະອາຈານກັນຫາ ວັດປ່າພູຄໍ້.

ງູຂຶ້ນມາບ່ອນນັ່ງພຣະອາຈານກັນຫາ ວັດປ່າພູຄໍ້.

ງູຂຶ້ນມາບ່ອນນັ່ງພຣະອາຈານກັນຫາ ວັດປ່າພູຄໍ້.

ຂໍ້ມູນມາຈາກ:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.