ລັດວິສາຫະກິດນ້ຳປະປາ.

ລັດວິສາຫະກິດນ້ຳປະປາ.

ລັດວິສາຫະກິດນ້ຳປະປາບາງບ່ອນມີອັດຕາຕົກເຮ່ຍ30% ໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ.

ຖ້າບໍ່ແມ່ນການໂກງກິນ.

ຊົມຄຼິບ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *