ມື້ນີ້ມີຄວາມສຸກເຫັນອາຈານຍີ້ມໄດ້ສູ້ໆໄປນຳກັນ

” ຂອບໃຈກັບສິ່ງດີໆ “

ທີໄດ້ທອດຖອນບົດຮຽນ ນຳອາຈານເນັ່ງທ້າວສອນມາ10ປີ ໄດ້ຮຽນຮູ້ປະສົບການຄວາມອົດທົນຂອງອາຈານ.

ພາອາຈານໄປຊື້ໂທລະສັບ.

#ມື້ນີ້ມີຄວາມສຸກເຫັນອາຈານຍີ້ມໄດ້ສູ້ໆໄປນຳກັນ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *