ຮັບຊື້ເບ້ຍລາຍ ຈຳນວນຫລາຍລາຄາງາມ ໂລລະ 700.000-800.000k/kg.

ຮັບຊື້ເບ້ຍລາຍ ຈຳນວນຫລາຍ

#ລາຄາງາມ ໂລລະ 700.000-800.000k/kg.

#ສົນໃຈຕິດຕໍ່ 020 77816819

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.