ຊົມເຊີຍ ???ອ້າຍຕຳຫຼວດທຳຄວາມດີພໍຈະມີຄົນກົດໄລ໌ ກົດແຊ໌ໃຫ້ກຳລັງໃຈບໍ່.

ຊົມເຊີຍ ???ອ້າຍຕຳຫຼວດທຳຄວາມດີພໍຈະມີຄົນກົດໄລ໌ ກົດແຊ໌ໃຫ້ກຳລັງໃຈບໍ່.

ເວລາອ້າຍຕຳຫຼວດທຳຄວາມດີແບບນີ້.

ພໍຈະມີຄົນກົດໄລ໌ ກົດແຊ໌ໃຫ້ກຳລັງໃຈບໍ່ ຂໍຊົມເຊີຍ?????‍♂️

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *