ລາຄານ້ຳມັນຮອດລິດລະ 30,000 ກີບ ຢ່າງເປັນທາງການເເລ້ວ !!

ລາຄານ້ຳມັນຮອດລິດລະ 30,000 ກີບ ຢ່າງເປັນທາງການເເລ້ວ !!

ການປັບລາຄາຄັ້ງນີ້ ແມ່ນ ໄດ້ປັບຂຶ້ນລາຄາຂາຍຍ່ອຍ.

– ນໍ້າມັນແອັດຊັງພິເສດ 1.820 ກີບ/ລິດ– ນໍ້າມັນແອັດຊັງທໍາມະດາ ປັບຂຶ້ນ 1.250 ກີບ/ລິດ – – ນໍ້າມັນກາຊວນ ປັບຂຶ້ນ 1.920 ກີບ/ລິດ.

ຫຼຸດຄວາມສ່ຽງລົງ 50 ກີບ/ລິດ/ຊະນິດ ແລະ ຫຼຸດຄ່າບໍລິການບໍລິສັດນຳເຂົ້າລົງ 50 ກີບ/ລິດ/ ຊະນິດ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *