ດ່ວນ ເຈົ້າຫນ້າທີ່ສັ່ງປິດປໍ້ານໍ້າມັນແຄມທາງ.

ດ່ວນ ເຈົ້າຫນ້າທີ່ສັ່ງປິດປໍ້ານໍ້າມັນແຄມທາງ.

ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.

ຍ້ອນຂາຍເກີນລາຄາກຳນົດໄວ້.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *