ສາງນໍ້າມັນດົງຈອງຈຸດນະຄອນຫຼວງຂອງ ລັດວິສາຫະກິດນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟລາວ.

ວັນທີ 19 ມິຖູນາ 2022 ເວລາ 08:30 ໂມງ​ ສາງນໍ້າມັນດົງຈອງຈຸດນະຄອນຫຼວງຂອງ ລັດວິສາຫະກິດນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟລາວ ຮັບນໍ້າມັນຜ່ານແດນ ແອັດຊັງ 348,800 ລິດ,

ກະຊວນ 255,000 ລິດ ເພື່ອກະກຽມກະຈາຍສູ່ສັງຄົມ.

ພ້ອມ​ນີ້,​ ຍັງມີແຜນການບໍລິການນ້ຳມັນປະຈຳວັນຈັນທີ 20-22/06/2022 ຂອງນະຄອນຫຼວງ ພາກເໜືອ.

ແລະ ພາກໃຕ້ ເຊິ່ງຈະໄດ້ທະຍອຍສະໜອງໃນແຕ່ລະວັນຕາມຄວາມສາມາດຂອງການຂົນສົ່ງທີ່ມີໃນປັດຈຸບັນ

ເພື່ອໃຫ້ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການ.ຂ່າວ: ລັດວິສາຫະກິດນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟລາວ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *