ອັບເດດລ່າສຸດ!!70 ປໍ້າ​ ທີ່ເປີດໃຫ້ບໍລິການ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວັນທີ 11 ມິຖຸນາ 2022

ລາຍຊື່ປ້ຳນ້ຳມັນທີ່ເປີດໃຫ້ບໍລິການໃນວັນທີ11/06/2022

ອີງໃສ່ສະພາບການສະໜອງໃນປະຈຸບັນ, ເນື່ອງຈາກນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟບໍ່ທັນຕອບສະໜອງພຽງພໍກັບການຊົມໃຊ້ ແລະ ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊົມໃຊ້.

ໜັງສືລາຍງານຂອງຫ້ອງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າເມືອງ ແລະ ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດນໍ້າ ຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ.

ໝາຍເຫດ:

– ການຈໍາຫນ່າຍນໍ້າມັນຕົວຈິງ ທາງປ້ໍານ້ໍາມັນເຊື້ອໄຟ ອາດຈະບໍ່ສາມາດສະຫນອງນ້ໍາມັນໃຫ້ໄດ້ຢ່າງເປັນປົກກະຕິເຊັ່ນ: ແອັດຊັງພິເສດ, ແອັດຊັງທໍາມະດາ ແລະ ກາຊວນ ເຊິ່ງມັນບາງຊະນິດອາດຈະຈໍາຫນ່າຍຫມົດ ກ່ອນ ເວລາປິດນ້ໍາໃນແຕ່ລະວັນ, ເນື່ອງຈາກການສະຫນອງນ້ໍາມັນຂອງບໍລິສັດແມ່ແມ່ນມີປະລິມານຈໍາກັດ.

ນອກຈາກລາຍຊື່ຈຸດບໍລິການຂາຍຍ່ອຍນ້ໍາມັນເຊື້ອໄຟທີ່ໄດ້ແຈ້ງແຕ່ລະວັນແລ້ວ, ຖ້າວ່າບໍໍ່ໃດເປີດບໍລິການ ຕື່ມ ທາງບໍລິສັດຈໍາຫນ່າຍພາຍໃນນ້ໍາມັນເຊື້ອໄຟ ຈະແຈ້ງຕື່ມຕາມພາຍຫຼັງ ຕາມແວັບໄຊຂອງບໍລິສັດ ເຊັ່ນ: ບໍລິສັດ ພລັສ, ບໍລິສັດ ປຕທ ແລະ ບໍລິສັດ ອື່ນໆ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *