ຍ້ອນຫຍັງ ຄົນລາວຈຶ່ງບໍ່ນິຍົມໃຊ້ “ສິນຄ້າລາວ”?

ຍ້ອນຫຍັງ ຄົນລາວຈຶ່ງບໍ່ນິຍົມໃຊ້ “ສິນຄ້າລາວ”? .

ເຊື່ອວ່າ ຄົນລາວສ່ວນໃຫຍ່ຕ່າງກໍຢາກສົ່ງເສີມສິນຄ້າລາວຢູ່ແລ້ວ ຖ້າຫາກວ່າສິນຄ້າ ເຫຼົ່ານັ້ນ ມີຄຸນນະພາບເມື່ອທຽບກັບສິນຄ້ານຳເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ມີລາຄາທີ່ ເໝາະສົມ, ແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າສິນຄ້າລາວເຮົາບໍ່ມີຄຸນນະພາບ ເຊິ່ງສິນຄ້າ ທີ່ໄດ້ຄຸນນະພາບນັ້ນ ຊ້ຳພັດມີລາຄາທີ່ສູງຕາມມານຳ.

ຈາກການສຳພາດຄວາມຄິດເຫັນຂອງປະຊາຊົນລາວສ່ວນໜຶ່ງກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ສິນຄ້າລາວ ໄດ້ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຄວາມຈິງແລ້ວພວກເຂົາກໍຢາກໃຊ້ສິນຄ້າລາວ…….

ອ່ານເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່: https://insidelaos.com/?p=41092

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *