ດ່ວນໆ.! ຊ່ວຍແຊປະກາດຫາພໍ່ແມ່ຂອງເດັກ.

ປະກາດຫາພໍ່ແມ່ຂອງເດັກ.ສອງອ້າຍນ້ອງຍ່າງມາແຕ່ບ້ານພູຫົວຊ້າງເມືອງພູກຸດແຂວງຊຽງຂວາງໄດ໊2ວັນ.

ມາຮອດບ້ານຍອດງື່ມ.ພານ້ອງນອນແຄມທາງຢາກເຂົ້າເລີຍພາກັນກີນແມງໄມ້ແຄມທາງ.ຕາມບອກເລົ່າຈີ່ໄປຫາເອື້ອຍວ່າຊັ້ນ.

ຕອນນີ້ຜູ້ເປັນນ້ອງໄດ້ມີອາການອ່ອນເພຍ.ຊັກບໍຮູ້ສະຕິ.ວອນທຸກຄົນຊ່ວຍແຊຫຼືຕິດຕໍ່ພີ່ນ້ອງ.ພໍ່ຊື່ເຍ້ຍຈໍ່ທໍ່.ບ້ານພູຫົວຊ້າງເມືອງພູກູດ.

ຕອນນີ້ເດັກຢູ່ໂຮງໜໍນ້ອຍຍອດງີ່ມເບີໂທທ່ານໝໍ030.9908558.ວັນທີ່8/6/2022

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *