ດ່ວນອອກມາແລ້ວ ຄະນະສະເພາະກິດແກ້ໄຂວິກິດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ເງິນຕາ.

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວາງ 5 ມາດຕາສໍາຄັນ ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບຊີ້ນໍາ ແລະ ວາງມາດຕະການຮີບດ່ວນ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *