ເຮັດໃຊ້ເອງໂລດ!! ສູດນ້ຳຢາລ້າງຖ້ວຍ ດ້ວຍໝາກນາວ ແບບງ່າຍໆບໍ່ເປືອງເງິນ ລອງເລີຍ.

ແຊເກັບໄວ້ແຈກສູດນ້ຳຢາລ້າງຈານສູດ ຫມາກນາວ1.ຫມາກນາວ 2 ກິໂລ2.N70 1 kg.

3.ຜົງຟອງ4.ສານກັນເສຍ 13 cc5.ເກືອ 0,5-0,8 ກິໂລວິທີການ.

-ນຳຫມາກນາວ ບີບເອົາແຕ່ນ້ຳ ແລ້ວຕອງໃຫ້ລະອຽດນຳໄປຕົ້ມ ຟົດແລ້ວປົງລົງ-ແບ່ງນ້ຳສະອາດ 10 ລິດ ໃສ່ສານເພີ່ມຟອງ-ນຳ N 70 ແລະເກືອ ມາປະສົມກັນ ຄົນຈົນລະລາຍ ເປັນເນື້ອສີຂາວ(ພາຊະນະໃຊ້ຄົນຕ້ອງແຫ້ງ)

– ເມື່ອ N 70 ແລະ ເກືອ ເຂົ້າກັນດີແລ້ວ ນຳນ້ຳຫມາກນາວລົງໄປ ຄົນ ແລະເຕີມນ້ຳທີ່ມີສານເພີ່ມຟອງຄົນໃຫ້ທຸກຢ່າງເຂົ້າກັນ ກໍລະນີ ຢາກເກັບໄວ້ດົນສາມາດ ໃສ່ສານກັນບູດໄດ້.

#ເທົ່ານີ້ທ່ານກໍຈະໄດ້ ນ້ຳຢາລ້າງຈານໄວ້ໃຊ້ຂາຍ N 70 ແບບສົ່ງ ແລະຍ່ອຍ 02022233817

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *