ລາຍຊື່ຈຸດບໍລິການຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນເຊື່ອໄຟ 52 ປໍ້າ​

ເຖິງເວລາອອກລ່າ​ ພະແນກ​ອຸດສາຫະກຳ​ ແລະ​ ການຄ້າ​ແຈ້ງລາຍຊື່ຈຸດບໍລິການຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນເຊື່ອໄຟ 52 ປໍ້າ​ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຄັ້ງວັນທີ 05ມີຖຸນາ 2022.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *