ຖ້າເປັນເຈົ້າ ເມື່ອນໍ້າມັນໝົດ ຈະຈູງລົດແລ້ວໃຫ້ແຟນນັ່ງບໍ່? ພິສູດຮັກແທ້ໄປອີກ.

ເປັນຄຣິບຈາກ: ທະວີໂຊກ ລົດໄຟຟ້າ-ຈັກດຳນາ ທີ່ໄດ້ໂພສຄຣິບ ຄົນແຊເປັນພັນ.

ກ່ຽວກັບ ຜູ້ບ່າວທີ່ຈູງລົດໃຫ້ຜູ້ສາວຊ້ອນ ດ້ວຍຄວາມຮັກ ເພາະວ່ານໍາມັນໝົດ.

ເພິ່ນເລີຍຈູງ ເຊິ່ງບໍ່ແນ່ໃຈວ່າຈະເຫັນນໍ້າມັນຂາຍບໍ່.

ເລື່ອງນີ້ແຖວວັງຊາຍ … ພິສູດຮັກແທ້ກັນ.

ຈາກ: ທະວີໂຊກ ລົດໄຟຟ້າ-ຈັກດຳນາ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.