ເຕືອນໄພພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງ! ຈົ່ງມີສະຕິລະວັງຊ່ວງລະດູຝົນ ເຊັກໃຫ້ລະອຽດເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງຄົນໃນຄອບຄົວ

ເຕືອນໄພພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງມີສະຕິຊ່ວງຍາມຝົນ ລະວັງງູລີ້ຢູ່ໃນເກີບ ພໍ່ແມ່ຄວນເຊັກລະອາດກ່ອນໃສ່ໃຫ້ລູກ ຊ່ວງນີ້ຢູ່ໃນລະດູຝົນ ເຊິ່ງຫຼາຍພື້ນທີ່ຝົນອາດຕົກໜັກ ຈົນນ້ຳຖ້ວມ ເປັນເຫດເຮັດໃຫ້ສັດເລືອຄານ ໂດຍສະເພາະງູ ອາດເຂົ້າມາເຊື້ອງຢູ່ໃນເກີບ ຫຼື ເຄື່ອງໃຊ້ຕ່າງໆ ໃນເຮືອນ ທາງທີ່ດີຄວນເຊັກໃຫ້ລະອຽດກ່ອນ ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງລູກນ້ອຍ ແລະ ຄົນໃນຄອບຄົວ.

ແຊຣເຕືອນໆກັນເດີ່ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *