ພວກເຮົາຄວນຈະມີວິທີແກ້ໄຂແນວໃດບໍ່ໃຫ້ມີພວກ ຂີ້ລັກອີກ.

ພວກທີ່ບໍ່ຫາເຮັດ ບໍ່ຫາຢູ່ ຊອກຫາລັກແຕ່ຂອງຄົນອື່ນເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນເດືອດຮ້ອນ ການຕັດບັນຫາທີ່ຖືກຈຸດຄື:

ຖ້າຈັບໂຈນລັກລົດໄດ້ແຕ່ລະຄັ້ງ ຄວນມີກົດໝາຍຕັດມືພວກມັນຖິ້ມ.

ຮັບຮອງເລີຍວ່າພວກມັນບໍ່ມີມືໄປຊອກລັກຂອງຄົນອື່ນໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ

ຊົມຄຣິບ???

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *