ພີທີໂອໂຕ້ເຊີວິດ ມອບເງິນຊ່່ວຍເຫຼືອຄ່ານ້ຳມັນລົດ.

ພີທີໂອໂຕ້ເຊີວິດ ມອບເງິນຊ່່ວຍເຫຼືອຄ່ານ້ຳມັນລົດ.

ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ຄົນ 200,000 ກີບ/ເດືອນເນື່ອງດ້ວຍສະພາບປັດຈຸບັນລາຄານໍ້າມັນດີດໂຕສູງຂຶ້ນ ພີທີໂອໂຕ້ເຊີວິດ (ສູນສ້ອມແປງ ແລະ ຈໍາໜ່າຍອາໄຫຼ່ລົດ)

ໄດ້ມອບເງິນຄ່ານ້ຳມັນລົດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຄົນລະ 200,000 ກີບ/ເດືອນ.

ເພື່ອແບ່ງເບົາພາລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງພະນັກງານ ຈົນກວ່າລາຄານໍ້າມັນຈະກັບມາເປັນປົກກະຕິ ຫຼືລາຄາປັບລົງ1ລິດຕໍ່າກວ່າ 20. 000 ກີບ.

ເລີ່ມປະຕິບັດແຕ່ເດືອນນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ 01 ມິຖຸນາ 2022

ຂໍ້ມູນ: PT Club

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *