Breaking! ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໃນປະເທດລາວປັບຂື້ນລາຄາ New high ເລີ່ມ 01/06/2022.

Breaking! ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໃນປະເທດລາວປັບຂື້ນລາຄາ New high ເລີ່ມ 01/06/2022

ແຈ້ງການ: ປັບຂຶ້ນລາຄາຂາຍຍ່ອຍນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ທົ່ວປະເທດ.

ແອັດຊັງພິເສດ ປັບຂຶ້ນ 4.300 ກີບ/ລິດ-​ ແອັດຊັງທຳມະດາ ປັບຂຶ້ນ 3.320 ກີບ/ລິດ.

ກາຊວນ ປັບຂຶ້ນ 2.180 ກີບ/ລິດ.

ເລີ່ມເວລາ 6:00ໂມງ ຂອງວັນທີ 1 ມິຖຸນາ 2022.

ແອັດຊັງພິເສດ +4,300 ກີບ/ລິດ ແອັດຊັງ +3,320 ກີບ/ລິດ ກາຊວນ +2,180 ກີບ/ລິດ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *