ຂາດແຄນແຮງງານຕ່າງດ້າວໂດຍສະເພາະພະນັກງານລ້າງຈານ

ປະເທດສິງກາໂປ ຂາດແຄນແຮງງານຕ່າງດ້າວໂດຍສະເພາະພະນັກງານລ້າງຈານທີ່ມີເງີນເດືອນສູງ 24 ລ້ານກີບຕໍ່ເດືອນ.

ຂ່າວລາຍງານວ່າຮ້ານອາຮ້ານໃນປະເທດສິງກະໂປ ເພີ່ມເງີນເດືອນຈາກ 1,900 ໂດລາ ເປັນ 2,500 ໂດລາ ພ້ອມທັງໂບນັດມື້ລະ 40 ໂດລາ ຮ້ານອາຫານຢີ່ປຸ່ນໃນຖະໜົນອໍເດີຊາດສິງກາໂປ

ຕິດປ້າຍຮັບສະໝັກມາດົນແລ້ວ 1 ເດືອນກວ່າແຕ່ກໍ່ຍັງບໍ່ສາມາດຫາແຮງງານລ້າງຈານບໍ່ໄດ້ ເພາະຄົນສິງກາໂປບໍ່ເຮັດວຽກນີ້ ເຈົ້າຂອງຮ້ານຈຳເປັນຕ້ອງລ້າງຈານເອງ.

ການຂາດແຄນແຮງງານນີ້ເລີ່ມຕົ້ນຕັ້ງແຕ່ປິດເມືອງຊ່ວງໂຄວິດລະບາດ ເຮັດໃຫ້ແຮງງານຕ່າງຊາດຖືກສົ່ງກັບປະເທດ ໂດຍສະເພາະແຮງງານມາເລເຊຍການທີ່ນາຍຈ້າງເພີ່ມເງີນເດືອນໃຫ້ສູງໆ

ການຂາດແຄນແຮງງານນີ້ເລີ່ມຕົ້ນຕັ້ງແຕ່ປິດເມືອງຊ່ວງໂຄວິດລະບາດ ເຮັດໃຫ້ແຮງງານຕ່າງຊາດຖືກສົ່ງກັບປະເທດ ໂດຍສະເພາະແຮງງານມາເລເຊຍການທີ່ນາຍຈ້າງເພີ່ມເງີນເດືອນໃຫ້ສູງໆ

ເພື່ອດຶງດູດແຮງງານປະເທດມາເລເຊຍ ອັດຕາດັ່ງກ່າວສູງກວ່າແຮງງານຈົບຈາກມະຫາວິທະຍາໄລຫຼາຍເທົ່າ

https://www.facebook.com/956950324376484/posts/7523199037751547/

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *