ບໍ່ຫນ້າເຊືອວ່າລາວເຮົາຈະມາຮອດຈຸດນີ້.

ບໍ່ຫນ້າເຊືອວ່າລາວເຮົາຈະມາຮອດຈຸດນີ້.

ຖ້ານ້ຳມັນບໍ່ຂາດເປັນຍ້ອນຈິດຕະສາດແລ້ວນ້ຳມັນໄປຢູ່ໄສຫມົດ..!!

ລອງເປີດຂາຍຕະຫລອດ24ຊົ່ວໂມງລອງເບິ່ງວ່າຈະແຍ່ງກັນຊື້ແບບນີ້ບໍ່..

ຊົມຄຼິບ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *