ດ່ວນ ! ໂຈນດຶງສາຍຄໍຄຳຳ.

ເວລາປະມານ 6:00 ໂມງ ຂອງວັນທີ 27 ພຶດສະພາ 2022

ໂຈນດຶງສາຍຄໍ ໃນຂະນະປັດກວດຫນ້າບ້ານ.

ທີ່ຮ່ອມ 2 ບ້ານໂນນແກ້ວ.

ເມືອງສີໂຄດ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *