ແຈ້ງການ…!!!ການອອກໃບຢັ້ງຢືນ ສັກວັກຊີນໂຄວິດ19 ເພື່ອເດີນທາງອອກໄປຕ່າງປະເທດ ຄວນອ່ານທຸກຄົນຕ້ອງມີ.

ພະແນກສາທາລະນະສຸກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຂໍແຈ້ງມາຍັງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ຊາວຕ່າງດ້າວ ທີ່ຢູ່ໃນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີຈຸດປະສົງເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດ ທີ່ຕ້ອງການອອກໃບຢັ້ງຢືນສັກວັກຊິນ ໂຄວິດ -19 ( Certificate of Vaccinations ) ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໄດ້ກໍານົດ.

ດັ່ງນັ້ນຈິ່ງແຈ້ງການເຖິງ: ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ຄົນລາວ ແລະ ຊາວຕ່າງດ້າວ ທີ່ຢູ່ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ເລື່ອງ: ການອອກໃບຢັ້ງຢືນສັກວັກຊີນໂຄວິດ-19 ເພື່ອເດີ່ນທາງອອກໄປຕ່າງປະເທດ.

ສຳລັບ ປະຊາຊົນລາວທີ່ຈະໄປປະເທດເພື່ອບ້ານຕາມຊາຍແດນໃກ້ຄຽງເຊັ່ນ: ອຸດອນ,ໜອງຄາຍ ແມ່ນໃຊ້ແຕ່ບັດສັກວັກຊີນສີຂຽວຕາມເຄີຍ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *