ຜູ້ຊາຍເບິ່ງໄວ້!! ຜົວພາເມຍນ້ອຍໄປເບິ່ງເຕະບານ ແຕ່ເມຍຫຼວງເບິ່ງໄລ້ສົດເຕະບານຢູ່ເຮືອນ ເຫັນຜົວໂຕເອງ(ມີຄຮິບ)

ພີ່ນ້ອງລາວເຮົາຢ່າຫາເຮັດເດີພາເມຍນ້ອຍໄປເບີ່ີງເຕະບານ

ແຕ່ເມຍເບີ່ງບານໄລນສົດບານ ຢູ່ບ້ານເຫດເກີດຢູ່ ສ ສ ຫວຽດນານ ຝາກເຕືອນບັນດາພໍ່ເຮືອນທັງຫຼາຍຢ່າຫາເຮັດ.

ຄວາມຈິງຈາກເພຈ #Vũ Trụ Showbiz

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *